pozadie
Aureka - spáva bytov a domov
 
 
BÝVAJTE
BEZ ZBYTOČNÝCH STAROSTÍ

AUREKA SA UŽ
OD ROKU 1995
VENUJE

Správa bytov a domov, AUREKA s.r.o. - naša spoločnosť sa zaoberá službami spojenými so správou a prevádzkou bytových fondov od roku 1995. 

viac +

SPRÁVE
BYTOV
& DOMOV

Spoločnosť pôsobiaca vo viacerých oblastiach - zameraná na poskytovanie kvalitných služieb na vysokej profesionálnej úrovni s ohľadom na požiadavky zákazníkov. 

viac +

JEDNODUCHÉMU
& PODVOJNÉMU
ÚČTOVNÍCTVU

AUREKA s.r.o. poskytuje služby i v oblasti účtovníctva. Našim klientom spracovávame jednoduché i podvojné účtovníctvo, poskytujeme poradenstvo...

viac +

zverte sa do rúk profesionálom

kompletné služby bytovej správy & účtovníctva

Správa bytov a domov je náročný proces, ktorý si vyžaduje čas, vedomosti a poznatky. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a tímu profesionálov máme vypracovaný kvalitný systém správy.