Aureka - spáva bytov a domov
 
 
BÝVAJTE
BEZ ZBYTOČNÝCH STAROSTÍ

O spoločnosti

Aureka s.r.o. | Správa bytov a domov Bratislava-Nové Mesto

Meranie hlukuSpráva bytov a domov, Aureka s.r.o. - naša spoločnosť sa zaoberá službami spojenými so správou a prevádzkou bytových fondov od roku 1995. Za ten čas sme sa úspešne držali na slovenskom trhu, ktorý prechádzal rôznymi zmenami a reformami. Stali sme sa partnermi mnohých vlastníkov bytov, nehnuteľností alebo spoločenstiev vlastníkov bytov.

Správa bytov a domov je náročný proces, ktorý si vyžaduje čas, vedomosti a poznatky. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a tímu profesionálov máme vypracovaný kvalitný systém správy. Našou prioritou je samozrejme vyhovieť požiadavkám a predovšetkým potrebám našich klientov - vlastníkov. Všetky správcovské činnosti, ktoré vykonávame sú v súlade s platnou právnou legislatívou.

Ďalším zameraním našej spoločnosti je meranie hluku a vibrácií, meranie neelektrických veličín, identifikácia zdrojov hluku a vibrácií, ako v životnom, tak i pracovnom prostredí. V tejto oblasti poskytujeme našim zákazníkom i odborné poradenstvo, pričom predložíme návrh opatrení na odstránenie hluku a vibrácií.

0903 786 180 a 0948 696 565