Aureka - spáva bytov a domov
 
 
BÝVAJTE
BEZ ZBYTOČNÝCH STAROSTÍ

Správa bytov a domov

Spoločnosť pôsobiaca vo viacerých oblastiach - zameraná na poskytovanie kvalitných služieb na vysokej profesionálnej úrovni s ohľadom na požiadavky zákazníkov. Kontaktujte nás! Dohodneme si s Vami osobné stretnutie, pričom sa radi oboznámime s Vašimi požiadavkami a potrebami. Navrhneme Vám najvhodnejšie riešenia!

Stránkové hodiny:
Pondelok: 14.00 - 17.00
Štvrtok: 10.00 - 12.00